Σκιές του νου - Athens: Govostis, 1997.

  1. Manifestation
    1. Roger Penrose
    1. Kladouxou, Argyri
  2. Athens: Govostis, 1997
    1. Govostis (Publishing)
    1. Athens
cover