Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C : 2η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - Athens: Klidarithmos, 2011.

 1. Manifestation
  1. Ritchie, Dennis (9/9/1941 - 12/10/2011) (Dennis MacAlistair Ritchie)
  2. Kernighan, Brian (Brian Wilson Kernighan)
  1. Μωραιτης Θωμας
 2. Athens: Klidarithmos, 2011
  1. Klidarithmos (Publishing)
  1. Athens
Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C : 2η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ