Απαντήσεις στα προβλήματα της C - Athens: Klidarithmos, 2003.

 1. Manifestation
  1. Clovis L. Tondo
  2. Scott E. Gimpel
  1. Skoularikis, Fotis
 2. Athens: Klidarithmos, 2003
  1. Klidarithmos (Publishing)
  1. Athens
Απαντήσεις στα προβλήματα της C